Reklamacje

1.Towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją producenta. W przypadku chęci skorzystania z procedury gwarancyjnej Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z załączonym dokumentem gwarancyjnym.

2.W przypadku wystąpienia wady towaru, Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącym rękojmi wynikającymi z  przepisów kodeksu cywilnego.

3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a) pisemnie na adres: Impuls K. Bielak i S. Zieleń Spółka Jawna 58-400 Kamienna Góra ul. Słoneczna 2B;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamgo.pl

4.Zaleca się odesłanie towaru na adres Sprzedawcy oraz podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a)informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

b)żądania sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,

c)danych kontaktowych składającego reklamację.

5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.Przesyłki z towarem reklamowanym należy kierować na adres: Impuls K. Bielak i S. Zieleń Spółka Jawna 58-400 Kamienna Góra ul. Słoneczna 2B z dopiskiem "REKLAMACJA".