Zwroty towaru

Jeśli podjęłaś/jąłeś decyzję o zwrocie towaru, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższego fomularza i odesłanie towaru wraz z tym formularzem na adres:

IMPULS K.Bielak i S.Zieleń Spółka Jawna, ul. Słoneczna 2B, 58-400 Kamienna Góra

Zwrot można wykonać do 15 dni od dnia odbioru towaru.

Klientowi, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

………………………………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………………… 

…………………………………………..

……………………………………………

(imię, nazwisko, adres )

IMPULS K. BIELAK I S. ZIELEŃ SPÓŁKA JAWNA

ul. Słoneczna 2 B

58-400 Kamienna Góra

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja, …………………………………………………(imię i nazwisko) niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy  ……………………………………………………………………………………………………………………….  zawartej z IMPULS K. BIELAK I S. ZIELEŃ SPÓŁKA JAWNA  z siedzibą w Kamiennej Górze w dniu  ………………………. roku.

Środki należy zwrócić na nr rachunku bankowego  ……………………………………………………...........................................................................................

 

……………………………………………………….

(podpis)